ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนยานาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540336
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020113
รหัส Obec 6 หลัก :
  540336
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนยานาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandonyanang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านดอนยานาง
ตำบล :
  ปลาโหล
อำเภอ :
  วาริชภูมิ
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47150
โทรศัพท์ :
  042-720027
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปลาโหล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2560 เวลา 21:43:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนยานาง


ว่าที่ พ.ต.เสงี่ยม อัฐประจง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนยานาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน