ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกศาลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540337
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020114
รหัส Obec 6 หลัก :
  540337
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกศาลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKOKSALA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านโคกศาลา
ตำบล :
  ปลาโหล
อำเภอ :
  วาริชภูมิ
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47150
โทรศัพท์ :
  0872182299
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2500
อีเมล์ :
  rjk.pom@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปลาโหล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 16:34:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกศาลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกศาลา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน