ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540338
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020112
รหัส Obec 6 หลัก :
  540338
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงคำโพธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  DONGKHAMPO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านดงคำโพธิ์-โค้งป่ากล้วย
ตำบล :
  ปลาโหล
อำเภอ :
  วาริชภูมิ
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47150
โทรศัพท์ :
  042-099328
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/10/2515
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปลาโหล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08:50:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์


นายดีใหม่ อินทรพานิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน