ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาริชภูมิ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540339
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020107
รหัส Obec 6 หลัก :
  540339
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongkung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านหนองกุง
ตำบล :
  คำบ่อ
อำเภอ :
  วาริชภูมิ
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47150
โทรศัพท์ :
  042-774214
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/05/2482
อีเมล์ :
  nidnoy_26@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  10
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำบ่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  47 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:07:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาริชภูมิ)


นายเสวียน ราชคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง(วาริชภูมิ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน