ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแปน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540340
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020108
รหัส Obec 6 หลัก :
  540340
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแปน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nong pan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านหนองแปน
ตำบล :
  คำบ่อ
อำเภอ :
  วาริชภูมิ
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47150
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ธันวาคม 2485
อีเมล์ :
  ninai.k@hotmail
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  10
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำบ่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  53 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2561 เวลา 09:54:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแปนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแปน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน