ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540342
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020110
รหัส Obec 6 หลัก :
  540342
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำบิดโคกโพนยาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kumbidkokponyang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านคำบิด
ตำบล :
  คำบ่อ
อำเภอ :
  วาริชภูมิ
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47150
โทรศัพท์ :
  042-774217
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22/05/2481
อีเมล์ :
  kumbidkok@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  10
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำบ่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 13:09:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง


นายโชคชัย สุรารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน