ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาดภูวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540343
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020111
รหัส Obec 6 หลัก :
  540343
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตาดภูวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  tadphuwong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านตาดภูวง
ตำบล :
  คำบ่อ
อำเภอ :
  วาริชภูมิ
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47150
โทรศัพท์ :
  042-720031
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 พฤษภาคม 2481
อีเมล์ :
  phuwong.56@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  10
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำบ่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 04:12:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตาดภูวง


นายอารมณ์ เหมะธุลิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดภูวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน