ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540344
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020106
รหัส Obec 6 หลัก :
  540344
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งเชือก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantoongcheak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านทุ่งเชือก
ตำบล :
  คำบ่อ
อำเภอ :
  วาริชภูมิ
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47150
โทรศัพท์ :
  042720035
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11/08/2497
อีเมล์ :
  bantoongch@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  10
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำบ่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 08:05:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก


นายจตุพงศ์ ไชยน้ำอ้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเชือก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน