ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540345
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020102
รหัส Obec 6 หลัก :
  540345
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khokeawpitthayaphumi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านค้อเขียว
ตำบล :
  ค้อเขียว
อำเภอ :
  วาริชภูมิ
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47150
โทรศัพท์ :
  0656046709
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 มิถุนายน 2478
อีเมล์ :
  kp2478@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ค้อเขียว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 10:59:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ


นายจันดา ฤทธิธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน