ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540346
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020103
รหัส Obec 6 หลัก :
  540346
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงบังป่าโจด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandongbungpajode
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านป่าโจด
ตำบล :
  ค้อเขียว
อำเภอ :
  วาริชภูมิ
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47150
โทรศัพท์ :
  09-5664-3699
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 สิงหาคม 2489
อีเมล์ :
  bandongbangpajode@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
   10
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ค้อเขียว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 15:56:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด


นางสาวจิณณ์พัชร์ จันสีโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน