ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกตาดทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540347
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020104
รหัส Obec 6 หลัก :
  540347
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกตาดทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KOKTADTHONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านโคกตาดทอง
ตำบล :
  ค้อเขียว
อำเภอ :
  วาริชภูมิ
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47150
โทรศัพท์ :
  042-720079
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 / 01 / 01
อีเมล์ :
  koktadthong59@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  10
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ค้อเขียว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 04:09:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกตาดทอง


นายเสกสันติ์ เจริญพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตาดทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน