ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540348
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020105
รหัส Obec 6 หลัก :
  540348
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Donsomhongwittayakhom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านดอนส้มโฮง
ตำบล :
  ค้อเขียว
อำเภอ :
  วาริชภูมิ
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47150
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 พฤษภาคม 2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  10
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ค้อเขียว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2561 เวลา 00:29:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม


นายศราวุธ เกษสะอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน