ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจำปาศิริราษฎร์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540349
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020126
รหัส Obec 6 หลัก :
  540349
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจำปาศิริราษฎร์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  JUMPASIRIRAT
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านจำปา
ตำบล :
  หนองลาด
อำเภอ :
  วาริชภูมิ
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47150
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2482
อีเมล์ :
  Jumpaschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  10
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองลาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:51:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจำปาศิริราษฎร์


นายบุญล้อม ศรีวิภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำปาศิริราษฎร์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน