ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540350
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020127
รหัส Obec 6 หลัก :
  540350
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองลาดวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongladvitayakan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านหนองบาก
ตำบล :
  หนองลาด
อำเภอ :
  วาริชภูมิ
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47150
โทรศัพท์ :
  042-781495
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   พ.ศ. 2468
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  10
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองลาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:08:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร


นายเข็มทอง คำภูแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน