ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนยาวประชากรอุปการ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540351
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020128
รหัส Obec 6 หลัก :
  540351
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนยาวประชากรอุปการ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandonyaoprachakonuppakan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านดอนยาวน้อย
ตำบล :
  หนองลาด
อำเภอ :
  วาริชภูมิ
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47150
โทรศัพท์ :
  042-706833
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  05/07/2464
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  10
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองลาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10:26:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนยาวประชากรอุปการ


นางสาวทอแสง สมพินิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนยาวประชากรอุปการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน