ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540352
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020218
รหัส Obec 6 หลัก :
  540352
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลสว่างแดนดิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubansawangdandin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านสว่างแดนดิน
ตำบล :
  สว่างแดนดิน
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47110
โทรศัพท์ :
  042721080
โทรสาร :
  042722528
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/04/2456
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2562 เวลา 17:35:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน


นายจารุ ทองประกอบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน