ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540353
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020219
รหัส Obec 6 หลัก :
  540353
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGTHUM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   25   บ้านบ้านหนองทุ่มพัฒนา
ตำบล :
  สว่างแดนดิน
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 สิงหาคม 2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  18
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สว่างแดนดิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:42:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)


นายทนงศักดิ์ เจริญชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน