ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540354
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020220
รหัส Obec 6 หลัก :
  540354
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Pueaithantawan Phitthayasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   21   บ้านบ้านทานตะวัน
ตำบล :
  สว่างแดนดิน
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47110
โทรศัพท์ :
  042-722157
โทรสาร :
  042-722157
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2505
อีเมล์ :
  pueai.thantawan.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  18
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สว่างแดนดิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 18:35:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์


นายสมหวัง มหาวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน