ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนสูง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540357
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020204
รหัส Obec 6 หลัก :
  540357
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพนสูง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  phonsoong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโพนสูง
ตำบล :
  โพนสูง
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47110
โทรศัพท์ :
  042987558
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28/11/2545
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์เครือข่ายฯที่ 18
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนสูง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 14:12:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพนสูง


นายสมสมัย หารธงชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสูง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน