ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540358
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020216
รหัส Obec 6 หลัก :
  540358
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banngonnongpanaomittrapap126
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านง่อน
ตำบล :
  สว่างแดนดิน
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47110
โทรศัพท์ :
  042-772990
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   พ.ศ. 2500
อีเมล์ :
  school_126@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  18
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สว่างแดนดิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 07:43:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126)


นายแกล้วกล้า ประชานันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน