ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540359
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020198
รหัส Obec 6 หลัก :
  540359
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งปลากัด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thungplakud School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านทุ่งปลากัด
ตำบล :
  บ้านถ่อน
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ส.ค.2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  15
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านถ่อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08:08:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด


นายสนิท เชื้อเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน