ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถ่อน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540360
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020194
รหัส Obec 6 หลัก :
  540360
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านถ่อน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthornkururartsamukkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านถ่อน
ตำบล :
  บ้านถ่อน
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47110
โทรศัพท์ :
  0817086912
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23/01/2501
อีเมล์ :
  banthonschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  15
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านถ่อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 11:03:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านถ่อน


นายอนุรักษ์ ดอนเส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ่อน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน