ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540362
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020206
รหัส Obec 6 หลัก :
  540362
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนเชียงยืน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandonchiangyuen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านดอนเชียงยืน
ตำบล :
  โพนสูง
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 พ.ค. 2497
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  18
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนสูง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 07:03:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน


นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน