ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำชนดงต้อง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540363
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020207
รหัส Obec 6 หลัก :
  540363
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำชนดงต้อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  camchondongtong school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านคำชน
ตำบล :
  โพนสูง
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  ct540363@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  230
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนสูง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 14:42:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำชนดงต้อง


นางสาวชญานิศ รัตนวรรณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำชนดงต้อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน