ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวแพ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540364
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020195
รหัส Obec 6 หลัก :
  540364
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบัวแพ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongbuapae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านหนองบัวแพ
ตำบล :
  บ้านถ่อน
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47110
โทรศัพท์ :
  0878605751
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2502
อีเมล์ :
  nongbuapae_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  15
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:28:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองบัวแพ


นางนิตยา รอดเข็ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวแพ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน