ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540366
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020150
รหัส Obec 6 หลัก :
  540366
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhoksi(jaturaphumpittaya)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่    1   บ้านโคกสี
ตำบล :
  โคกสี
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47110
โทรศัพท์ :
  042-776102
โทรสาร :
  042-776102
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/02/2462
อีเมล์ :
  sorkon0104@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  15
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกสี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 06:31:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา)


นายปัญญา คนงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน