ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540367
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020151
รหัส Obec 6 หลัก :
  540367
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกคอนดอนม่วย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKHOKKHONDONMUAY
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านโคกคอน
ตำบล :
  โคกสี
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47110
โทรศัพท์ :
  0929498308
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 กรกฎาคม 2525
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  227
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกสี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 ธันวาคม 2563 เวลา 10:15:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย


นายสมพร เสนเสนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน