ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงโน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540368
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020152
รหัส Obec 6 หลัก :
  540368
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบึงโน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bungno school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านบึงโนนอก
ตำบล :
  โคกสี
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47110
โทรศัพท์ :
  ‭0872262645‬
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 ตุลาคม 2476
อีเมล์ :
  buengnoschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกสี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 14:26:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบึงโน


นายสุภพ พิลาโสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงโน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน