ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540370
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020154
รหัส Obec 6 หลัก :
  540370
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thasaad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านท่าสะอาด
ตำบล :
  โคกสี
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47110
โทรศัพท์ :
  08-9573-2277
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 เมษายน 2485
อีเมล์ :
  thasaad.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  15
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกสี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 06:00:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา)


นายวินิตย์ พิชพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน