ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540371
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020193
รหัส Obec 6 หลัก :
  540371
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนามแท่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannamthang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนามแท่ง
ตำบล :
  บ้านถ่อน
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47110
โทรศัพท์ :
  042-705723
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/08/2483
อีเมล์ :
  nt540371@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  227
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านถ่อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2563 เวลา 20:58:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนามแท่ง


นางนิตยา รอดเข็ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนามแท่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน