ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540373
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020210
รหัส Obec 6 หลัก :
  540373
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SANGDOO-DONKHUANG SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านดอนเขือง
ตำบล :
  แวง
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47240
โทรศัพท์ :
  042729084
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2460
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  17
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลดอนเขือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 เมษายน 2562 เวลา 08:17:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง


นายเอกราช เกษศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน