ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540374
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020211
รหัส Obec 6 หลัก :
  540374
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banweang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านแวง
ตำบล :
  แวง
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47240
โทรศัพท์ :
  042-729372
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2458
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  229
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ???
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  29 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:10:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแวง


นายพงษ์ศักดิ์ ไชยดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน