ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540375
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020212
รหัส Obec 6 หลัก :
  540375
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนเสาขวัญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONSAOKUWN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านโนนเสาขวัญ
ตำบล :
  แวง
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47240
โทรศัพท์ :
  042-729350
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  09/04/2499
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  17
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 14:51:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ


นายธีรยุทธ คำทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน