ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนงาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540376
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020213
รหัส Obec 6 หลัก :
  540376
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพนงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ban phon_ngam school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านโพนงาม
ตำบล :
  แวง
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47240
โทรศัพท์ :
  042720051
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 พฤษภาคม 2481
อีเมล์ :
  kechar2524@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  17
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 12:58:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพนงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนงาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน