ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างแป้น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540377
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020214
รหัส Obec 6 หลัก :
  540377
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสร้างแป้น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansrangpan School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านสร้างแป้น
ตำบล :
  แวง
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47240
โทรศัพท์ :
  042729369
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2460
อีเมล์ :
  srangpanschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  17
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลดอนเขือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 01:15:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสร้างแป้น


นางนภาพร พงศ์สิทธิศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างแป้น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน