ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสีไค
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540379
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020209
รหัส Obec 6 หลัก :
  540379
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกสีไค
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KOKSEEKHAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านโคกสีไค
ตำบล :
  แวง
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47240
โทรศัพท์ :
  042099367
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 ก.ค. 2494
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  17
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:47:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกสีไค


นายศรีอุดร อุปโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีไค

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน