ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาลโกน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540381
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020156
รหัส Obec 6 หลัก :
  540381
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตาลโกน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tankon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านตาลโกน
ตำบล :
  ตาลโกน
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47240
โทรศัพท์ :
  042-981422
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2453
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  17
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาลโกน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  29 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 12:39:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตาลโกน


นายเกริกภพ คำภาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลโกน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน