ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540382
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020157
รหัส Obec 6 หลัก :
  540382
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banlao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโคกสุวรรณ
ตำบล :
  ตาลโกน
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47240
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2460
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  17
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาลโกน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:12:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์)


นายคำพอง เปลรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน