ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540383
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020159
รหัส Obec 6 หลัก :
  540383
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  tannaeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านดงสวรรค์
ตำบล :
  ตาลเนิ้ง
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47240
โทรศัพท์ :
  042706828
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 พฤษภาคม 2464
อีเมล์ :
  talneang@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  17
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ตาลเนิ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:18:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย)


นายสมชาย คำภูแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน