ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองดินดำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540384
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020158
รหัส Obec 6 หลัก :
  540384
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองดินดำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanNongdindam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองดินดำ
ตำบล :
  ตาลโกน
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47240
โทรศัพท์ :
  042721120
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/05/2482
อีเมล์ :
  nongdindam@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  17
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาลโกน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 11:14:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองดินดำ


นายวัชรินทร์ วิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดินดำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน