ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540385
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020160
รหัส Obec 6 หลัก :
  540385
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหลักช้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGLUKCHANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหนองหลักช้าง
ตำบล :
  ตาลเนิ้ง
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47240
โทรศัพท์ :
  042-720067
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/08/2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  17
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาลเนิ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 มิถุนายน 2561 เวลา 11:42:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง


นางสาวนรินทิพย์ สุริยันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน