ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540388
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020200
รหัส Obec 6 หลัก :
  540388
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmonkokarowittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านโมน
ตำบล :
  พันนา
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47240
โทรศัพท์ :
  042729344
โทรสาร :
  042729344
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2460
อีเมล์ :
  ิ1047540388@pracharath.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  228
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พันนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กันยายน 2563 เวลา 13:53:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)


นายวีระชัย อินทรเกษม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน