ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถ่อน ต.พันนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540390
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020202
รหัส Obec 6 หลัก :
  540390
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านถ่อน ต.พันนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN THON
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านถ่อน
ตำบล :
  พันนา
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47240
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 กันยายน 2500
อีเมล์ :
  anongluck-ss@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  16
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พันนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:48:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านถ่อน ต.พันนา


นายสุภาพ ช่างสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ่อน ต.พันนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน