ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคันชา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540391
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020171
รหัส Obec 6 หลัก :
  540391
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคันชา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khancha
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านคันชา
ตำบล :
  ธาตุทอง
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47110
โทรศัพท์ :
  0
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27/04/2484
อีเมล์ :
  khanchaschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  16
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ธาตุทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:41:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคันชา


นายสาธิต พงศ์สิทธิศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันชา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน