ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหอย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540392
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020172
รหัส Obec 6 หลัก :
  540392
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหอย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban nonghoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองหอย
ตำบล :
  ธาตุทอง
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47240
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 สิงหาคม 2502
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  16
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ธาตุทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 21:50:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหอยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน