ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธาตุ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540393
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020173
รหัส Obec 6 หลัก :
  540393
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านธาตุ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banthat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านธาตุ
ตำบล :
  ธาตุทอง
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47240
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  16
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ธาตุทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 09:40:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านธาตุ


นายอภินันท์ ทิพย์เนตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน