ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540394
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020169
รหัส Obec 6 หลัก :
  540394
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหินโงมโนนสร้างไพ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Hinngomnonsrangpai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหินโงม
ตำบล :
  ธาตุทอง
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47240
โทรศัพท์ :
  042-705042
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28052481
อีเมล์ :
  hinngomnonsangpai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  16
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ธาตุทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  29 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 21:48:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ


นายจักรเพชร์ แฝงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน