ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540395
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020170
รหัส Obec 6 หลัก :
  540395
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKOKLUANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านโคกหลวง
ตำบล :
  ธาตุทอง
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47240
โทรศัพท์ :
  042720019
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13/8/2500
อีเมล์ :
  nakorn_koklaong@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  16
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ธาตุทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 06:19:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกหลวง


นายเนรมิตร ไชยคุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน