ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540396
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020203
รหัส Obec 6 หลัก :
  540396
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban kham Ta Na Orneyys Science
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านคำตานา
ตำบล :
  พันนา
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47240
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 เมษายน 2484
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เคือข่ายศูนย์การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พันนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 13:17:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา)


นางอุทัยวรรณ ชูบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน