ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540397
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020163
รหัส Obec 6 หลัก :
  540397
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Saimunnongkungsaisripittaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านทรายมูล
ตำบล :
  ทรายมูล
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47110
โทรศัพท์ :
  042-707560
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม 2465
อีเมล์ :
  sm47020163school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  16
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทรายมูล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:53:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา


นายเสงี่ยม นรสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน